вторник, 24 декабря 2013 г.

BIBLIOTECA-ultima redută!

După noi sunt copiii noştri!!!


       S-a scurs un an de activitate. Un an plin de noi practici, succese, dezamăgiri. Pentru noi bibliotecarii ,care suntem un popor aparte, fiecare an , fiecare clipă are importanţă. De programul alcătuit pe tot întreg anul, pe un trimestru, pe ozi la urma urmei depind toate realizările obţinute prin răbdare, muncă.
        Neavînd studii în domeniul biblioteconomiei am stat mult la gînduri :oare în ce constă munca de bibliotecar şi cum poţi obţine careva succese în acest domeniu, cum să te autoperfecţionezi cît mai rapid ,la care acţiuni să depui mai mult efort. După trei ani de muncă în calitate de şef de bibliotecă am ajuns la concluzia că un specialist bun trebuie  să fie căte un pic din toate. Să fie un avocat bun: să cunoască legislaţia în vigoare referitoare la biblioteci ca mai apoi să poată argumenta şi apăra poziţia şi necesităţile bibliotecii în faţa organelor competente(APL,Consiliuul Local). Să fie un psiholog bun :să înţeleagă caracterul , necesităţile fiecărui utilizator din două ,trei fraze schimbate. Îmi amintesc că am fost invitat la o şedinţă in cadrul căreea s-a discutat situaţia elevilor ce nu frecventau şcoala, abandonau orele, aveau o purtare neadecvată normelor şcolare. Majoritatea lor proveneau din familii social vulnerabile.
M-a surprins faptul că 90 % din aceşti elevi erau utilizatori activi ai bibliotecii. Îmi amintesc şi acum cum a călcat pentru prima oară pragul bibliotecii unul din cei mai discutaţi elevi la această şedinţă: mia cerut pur şi simplu o carte la alegerea mea.Fiind băştinaş îi cunoşteam bine situaţia familiară, isprăvile lui despre care vorbeau toţi, nu eram sigur de securitatea cărţii pe care urma să i-o împrumut, dar i-am răspuns fără nici un pic de ezitare:
 „Pentru tine Gheorghe orice”.Iam ales o carte cu poveşti şi i-am explicat regulile de frecventare a bibliotecii.Copiii prezenţi în bibliotecă au reproşat pe loc:”Luaţi-vă adio de la carte”, la care eu am spus. „Pun pariu că o va aduce la timp şi încă ne va povesti ceva din ea”.Nu m-a mirat faptul cînd peste 5-6 zile elevul în cauză a înapoiat cartea şi a cerut alta în loc, tot la alegerea mea. După aceea au urmat şi alte vizite, dar de acum cu cerinţi concrete:”Daţi-mi vă rog „Aventurile lui Tom Sawier” de Mark Twain.” Înseamnă că flacăra s-a aprins, ochii lucesc la vederea unei cărţi mai bune. Din păcate este peste puterile oricărui bibliotecar să menţină aprinsă această flacără în ochii fiecărui copil, dar văpaia rămâne pe toată viaţa, şi este nevoie doar de o singură scăntee ca să se reaprindă din nou.
        Un bibliotecar bun trebuie să fie şi un inventator bun: să găsească noi metode pentru atragerea noilor utilizatori. Am chibzuit mult cu ce pot participa cu un folos oarecare pentru bibliotecă la „Sărbătoarea toamnei „ organizată de către Primăria Izbişte. Am hotărît pînă la urma să particip cu o expoziţie de fotografii proprii care oglindeau frumuseţea actuală a satului natal, viaţa sătenilor în prezent şi o colecţie de fotografii vechi cu un mesaj în imagini asupra vieţii de odinioară a consătenilor, edificii ce nu există, revelioane din anii 60, absolvenţi din anii 70, militari din anii 50, şcoala nou-nouţă, casa de Cultură în construcţie, elevi sădind pomii, mari de acum, sub care stă şi expoziţia propriu zisă. Puteţi să-mi reproşaţi: ce au nişte fotografii cu munca de bibliotecar? Dar nu vă înhipuiţi câţi vizitatori am avut după această expoziţie la bibliotecă. Veneau oameni în vârstă spunându-mi „Uite măi nene acesta-s eu în cl. I –a anul 1968”; „Uite dragul moşului acesta-s eu venit din armată anul 1953.Că tare chipeş mai eram!”. Uite de aici începe şi munca de bibliotecar propriu zisă : încerc să-i propun o carte să o citească:”Ştii dragul moşului viaţa s-a schimbat,este mai greu de trăit, şi cărţile de acum nu prea le înţeleg, darvreau să citesc o carte care am citit-o de mai multe ori în tinereţe:”Pămînt desţelinit” de M. Şolohov,dar nu cred că este în bibliotecă,este veche tare”- la care eu rapid î-i ofer cartea:”Ţine nea Costache, acestă carte va pleca din bibliotecă odată cu plecarea „ultimului mohican” din generaţia care s-a născut într-un  sistem şi încearcă să supravieţuiască în alt sistem.”
       Un bibliotecar bun trebuie să fie şi un pedagog bun, să-şi găsească un stil al său de lucru cu copiii ca să capete stima acestora,nu trebuie să fie indiferent faţă de condoleanţile fiecărui cititor în parte. Câte odată este nevoie să „ răscoleşti” toată bilbioteca pentru a ajuta pe cineva să facă o gazetă de perete, să scrie un eseu . Un bibliotecar bun trebuie să fie un gospodar bun, să adune la gospodăria lui, să fie un florar bun - biblioteca să fie o mică grădină botanică a florilor de cameră. Un bibliotecar bun trebuie să fie şi un specialist IT bun, să facă faţă noilor provocări ale secolului tehnologiilor.
       Este regretabil faptul că statul în care trăim a lăsat aşa mai într-o parte cultura,bibliotecile şi oamenii care activează mai mult din entuziasm atît în cadrul orelor de lucru cît şi numeroaselor acţiuni culturale, de voluntariat. Trăim într-o ţară mică invadată din toate părţile de sărăcie, interese proprii şi străine, care lovesc nemijlocit în limbă, demnitate naţională, cultura acestui popor. Şi dacă ne închipuim Moldova ca pe un cîmp de bătălie, avănd mai multe linii de apărare în faţa distrugerii conştiinţei şi mîndriei naţionale,  vreau să spun că bibliotecile, Casele de Cultură,Şcolile de Artă,Muzeele sunt ultima linia de apărare. Şi mulţi vor fi de acord cu mine că primele linii de apărare au căzut demult în faţa orgoliului,banului şi prostiei omeneşti. Cele de la mijloc scîrţie şi ele iată,iată vor ceda. Mai rămăne ultima redută-Biblioteca! Şi vreau susţinere totală! Nici un pas înapoi!
 După noi este Moldova,limba,neamul,Ştefan,Creangă,Eminescu şi Vieru !!!
După noi sunt copiii noștri!!!


Alexandru Rusu
Şeful Biliotecii Publice Izbişte


Pentru traditie si frumos, pentru tinerete si prietenie, pentru tot ceea ce atingem cu farmecul visului, gandului, sperantelor, asteptarilor,muncii, pentru voi stimaţi bibliotecari  un calduros LA MULTI ANI!

четверг, 14 ноября 2013 г.

Proiectul meu în biblioteca voastră!
A fost genericul seminarului local, organizat în incinta bibliotecii Publice Izbiște. Seminarul este un obiectiv din cadrul proiectului implimentat în Biblioteca Publică Izbiște :"Utilizatorii bibliotecii – fotocorespondenții localității!",proiect finanțat de către IREX Moldova în cadrul programului pilot NOVATECA. Seminarul are drept scop promovarea proiectului în bibliotecile raionale, schimb de experiență interbibliotecar.La seminar au fost prezenți peste 30 de bibliotecari din raionul Criuleni , împreună cu personalul Bibliotecii Publice Orășănești "T.Isac" din or.Criuleni. La seminar a fost prezentă și Șefa secției Cultură Criuleni, D-na Valentina Bobeico, reprezentantul ziarului regional Est-Curier: d-na Svetlana Cernov. În cadrul seminarului directorul Bibliotecii Publice Izbiște a făcut o mică prezentare a activității bibliotecii întitulate: 2013 – an de succes pentru Biblioteca Publică Izbiște!  Un an în care au fost implimentate 2 proiecte în cadrul bibliotecii,un an în care colaborarea dintre APL  Izbiște și bibliotecă a fost una sănătoasă și rodnică; un an în care biblioteca s-a transformat într-un centru comunitar;un an în care nu s-a pierdut nici o oportunitate de dezvoltare profesională. Un segment aparte în cadrul seminarului a fost și discuțiile despre Tîrgul Inovațiilor de pe 3 decembrie 2013, la Mold Expo. Un evenimet de scară națională la care va fi prezentă și Bilioteca Publică Izbiște cu o expoziție.
Doamna Valentina Bobeico lea vorbit bibliotecarilor despre schimbările parvenite în legislația R.Moldova cu referire la biblioteci, despre profesia de bibliotecar, lectura și viitorul bibliotecilor. Viorica Șapovalov, directoarea Bibliotecii Publice Orășănești "T.Isac", a vorbit despre graficul rapoartelor de activitate pe 2013, și planificarea 2014. Pauza de cafea și transportul au fost asigurate din banii planificați din cadrul proiectului sus menționat.

La semionar am trăit niște momente deosebite....În ciuda oboselii,a emoțiilor și poate a lacunelor scăpate de mine în procesul prezentației ,am reușit să aprind o scîntee de mîndrie față de profesia de bibliotecar în rîndul participanților la seminar. O scîntee de chemare la luptă cu destinul de bibliotecar – care a fost surclasat pe treapta cea mai inferioară,un destin greu pe care ni l-a oferit Cetățănia Republicii Moldova......Și am fost aplaudat!.......Emoționant....четверг, 11 апреля 2013 г.

NewTeca sau Noua Bibliotecă Publică IzbişteNewTeca sau Noua Bibliotecă Publică Izbişte

         Marţi 2 aprilie în incinta Bibliotecii Publice Izbişte a demarat proiectul „Instruire şi acces într-un nou secol al tehnicii”.Costul total al proiectului a constituit 66 000 lei, iar finanţatori sunt Corpul Păcii SUA(75%) în parteneriat cu  Primăria Izbişte(25%). Echipa de implimentare este condusă de voluntarul de la Corpul Păcii -  Darrnel Parker II, în calitate de garant al implimentării proiectului este primarul de Izbişte dl. Ion Plămădeală.  În calitate de garant al durabiblităţii  şi  implicării cît mai active a localnicilor în cadrul proiectului este şeful Bibliotecii Publice Izbişte şi preşedintele organizaţiei de voluntariat „VOCE” dl. Rusu Alexandru. Asociaţia  î-şi are sediul în incinta bibliotecii şi activează pe teritoriul localităţii . A fost creată recent cu scpoul promovării volunatriatului şi elaborarea şi implimentarea proiectelor.
           Scopul proiectului este transformarea bibliotecii într-un laborator tehnic de instruire şi acces la tehnica informaţională şi Internet.Pentru atingerea scopurilor propuse a fost procurată tehnică Informaţională: 5 compiutere, căşti, 5 USB-uri, un aparat multifuncţional (xerox, printer, scaner color), un proiector , ecran..Toată tehnica este de ultimă generaţie.La fel a fost procurat mobilierul necesar: mese, scaune. Urmează ca biblioteca să fie telefonizată şi conectată WiFi la Internet.
Alt scop a fost în organizarea unui curs de stidiere a compiuterului pe o durată de 8 luni pentru lucrătorii Primăriei, care vor putea ulterior să majoreze productivitatea muncii. Cursul conţine lecţii practice despre compiuter în general şi componentele sale:Windows, Microsoft Word, Excel,Power Point, Internet, Scype etc. După finisarea acestui curs urmează să fie organizat şi un curs pentru locuitorii satului, elevi, alte colective din diferite instituţii.
        Cursul a demarat avînd drept elevi lucrătorii primăriei, cu prima lecţie despre Sistema de operare Windows XP şi 7. Instructor  a fost Rusu Alexandru, iar asistent Sprincean Eugeniu. Următoarea lecţie va avea loc pe 16 aprilie, tema Microsoft Word, iar instructor va fi Plămădeală Ion, asistent Darrnel Parker II. Apropo cursul este gratis, iar predarea pe bază de voluntariat.
        Pentru găzduirea acestui proiect biblioteca a fost reparată în vară, au fost luate măsuri de securizare a echipamentului, renovată reţeaua electrică. Pe lîngă lărgirea gamei de servicii oferite, biblioteca î-şi  va majora şi numărul de utilizatori, iar odată cu conectarea la internet va deveni un centru ultramodern de informare şi acces pentru localnici la serviciile inernetului. Desigur se va schimba şi statutul bibliotecarului în societate: va deveni o persoană solicitată, iar profesia însă-şi va lua o gură de aer proaspăt. Acelaş lucru se întîmplă acum şi cu bibliotecile care au fost selectate pentru Programul pilot NOVATECA, care pe lîngă tehnică mai oferă şi oportunităţi de studiere a tehnicii pentru bibliotecari. Biblioteca Publică Izbişte ţine legătura strîns cu cei de la NOVATECA, pentru a beneficia din plin de aceste oferte , cu toate că raionul Criuleni nu a intrat în proiect.
         Nu în zadar proiectul din cadrul Bibliotecii Publice Izbişte a fost denumit prescurtat: NEWTECA – pentru a fi cît mai aproape sara sa – NOVATECA!!!