среда, 11 декабря 2019 г.

Izbișteni în Primul Război Mondial...


File din istoria localității natale.
Ostași izbișteni căzuți sau dispăruți în Primul Război Mondial.
Sursa: volumul I, a lui Andrei EMILCIUC „OSTAŞII BASARABENI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL(1914-1918)
Partea principală a lucrării o constituie listele cu circa 30 de mii de ostaşi originari din Basarabia participanţi la acţiunile militare din Primul Război Mondial, structurate în nouă secţiuni, pentru fiecare din cele optjudeţe ale Basarabiei (Akkerman, Bălţi, Bender, Chişinău, Hotin, Ismail, Orhei, Soroca), precum şi cele rămase cu judeţul neidentificat.

La compartimentul Județul Orhei, plasa Hârtop găsim o listă scurtă din 12 ostași din„Izbești”, printre care sunt tocmai 3 evrei ce au luptat în acel război. Dovadă că diaspora evreiască era numeroasă. În satele din împrejurimi și chiar Criuleni  nu erau deloc sau mai puțini.
Ghinzburg Mihel Leib Froim.
soldat
Iud.
căsăt
Izbești
dispărut
01.12.1914
Ghinzburg Moșco-Beer Orșac
soldat
Iud
Căsăt.
Izbești
rănit
05.10.2014
Jenerenco Step. Vas.
soldat
-
Căsăt.
Izbești
dispărut
08.12.1914
Cimbir Chiril Vas.
soldat
 -
căsăt
Izbești
dispărut
11.11.1914
Canța Grig Axent.
soldat
 -
căsăt
Izbești
dispărut
09.11.1914
Cernîh Iacov Mefod.
vînător
Ort.
căsăt
Izbești
dispărut
30.11.1914
Negru Andrei Ivan
soldat
-
căsăt
Izbești
rănit
09.11.2014
Rotar Vasili Stepan.
soldat
 -
căsăt
Izbești
rănit
22.11.1914
Sajen Semen Step.
soldat
Ort.
Căsăt.
Izbești
ucis
13.03.1915
Vacsman Șmuli Nasip
Fruntaș
Iud.
căsăt
Izbești
dispărut
01.12.1914
Tîrla Stepan Gavril
soldat
-
Căsăt.
Izbești
dispărut
11.11.1914
Stodolnic Dorof.And.
Soldat
-
Căsăt.
Izbești
dispărut
09.11.1914

După declanşarea Primului Război Mondial, în componenţa Statului Major General rus a fost creat un departament special, însărcinat să acumuleze informaţii despre ostaşii decedaţi, răniţi sau dispăruţi fără urmă întimpul acţiunilor de luptă întreprinse împotriva armatelor inamice. Dosarele acestui departament au fost depozitate în fondul 16196 al Arhivei Istorico-Militare de Stat a Rusiei (Moscova). Acest departament publica periodic liste ale militarilor fără grad ofiţeresc ucişi, răniţi şi daţi dispăruţi. În total, periodicul a adunat 2835 de numere, însumând 45360 de pagini şi aproximativ 1,8 milioane de nume. Fiecare număr era alcătuit, în medie, din16 pagini şi acoperea perioada de timp cuprinsă între august 1914 şi iulie 1916, însă fără a exista o consecutivitate cronologică.
Andrei EMILCIUC . OSTAŞII BASARABENI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (1914-1918). Vol.I. Ediţia a doua. Chişinău: Tehnica-Info, 2018 (F.E. -P. „Tipografia Centrală”). 562 p. 
Cercetătorul atrage atenţia la neajunsul substanţial al acestor liste: în primul rând, erorile la ortografierea numelor proprii şi a toponimelor româneşti; listele, în unele cazuri, erau alcătuite în baza datelor prezentate decătre combatanţi, în urma comunicărilor verbale, care nu totdeauna erau complete şi veridice; datele erauînregistrate de conţopişti, care nu cunoşteau limba română, împărţirea administrativ-teritorială a Basarabiei şi toponimiile locale. Ca rezultat, multe nume au fost exagerate.
 Importanţa teoretică şi practică a lucrării este determinată de faptul că rezultatele investigaţiilor ştiinţifice pot fi utilizate atât în cadrul cursurilor normative şi speciale universitare, în procesul de pregătire a licenţiaţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, cât şi la elaborarea lucrărilor de sinteză în domeniul istoriei militare, în special, şi a istoriei moderne şi contemporane a Basarabiei şi Rusiei, în general, a istoriei Basarabiei în anii Primului Război Mondial, fiind de un real folos profesorilor, studenţilor şi tuturor celor care se interesează de istoria Primului Război Mondial.

Cu siguranţă, volumul va fi util și pentru cei ce se interesează de istoria localităţii de baştină, având ca subiect de cercetare sătenii căzuţi în anii Primului Război Mondial.
Cartea este disponibilă la Biblioteca Publică Izbiște.