пятница, 20 марта 2015 г.

MENȚIUNE ISTORICĂ DESPRE HOTARELE IZBIȘTEI


In  anul  1625 de 16 mai , Domnitorul Moldovei  Radul Voevod  trimite  ,,cinstită carte a mării sale scriind la noi să mergem la otcina satul Mașcăuți țenutul Orheiului a le hotără și în mijloc între dănșii să le despărțim precum le va scri uricul ce-l  au, iară pe unde n-a scri să socotim în oameni,,.   Logofătul  Leon Donici a mers  și a ,,adunat acolo oameni buni si bătrâni si tineri știutori de ocină și de moșie,, după ce se iscase neînțelegeri   intre  trei grupri și anume:  Gavril și Ioan, strănepoții  lui Neculai Golăi , Miron și Isache, strănepoții pârcălabului Albu și Andrei și Eftimii, strănepotii lui Mașcul.
Din partea Izbiștei,  la această judecată sănt prezenti   ,, Iordache Măriuță din Izbește *, și Tănase a lui Ioan  Rotar tot de acolo, și Năstasa bătrânul tot de acolo,,.
 Cu referință la hotarele moșiei satului Izbiște în documentul scris de către logofătul Donici se spune: ,,  de acole la deal și în marginea codrului iară piatră hotar tor cu Pocrășănii, de acolo la vale peste șleahu mare și la vale spre Șabana piste Vale Izvoarelor și  în muchie dinspre sfințit am găsât peatră hotar tot cu Pocrășănii, de acolo la vale cam supt miazăzi și să coboară în Șăbana, la matca Șăbana am găsât peatră hotar de otcina Izbiștea,  de acole în sus Șăbana am mers până la gura Brușăuca, și de acole supt amiază zi pân la Podul lui Aftenie, am găsât peatră de hotar de otcina Izbiștea, și de acolo tot la deal spre sfânțit pe marginea  pădurii Cotelnicilor la Drumul Zăvoaielor,, Această descriere o gasim in zapisul ,, Mărturie  hotarnică a satului Mascăuti – Ținutul Orhei de la  7 august 1617.
Acest document mărturisește clar faptul că Șăbana era hotarul Izbiștei si Mășcăuților dinspre nord-est.  Izbiștea hotărnicea dinspre miaza-zi cu Pocrășanii - localitate menționată de multe ori in documente istorice, dispărurtă ulterior ca și localitatea Cotelnicii probabil situată la miază-noapte de Podul lui Aftenie.
Constatăm cu satisfacție că toponimele vechi  Podul lui Aftenie si Șăbana s-au pastrat pînă în prezent.
Alte documente istorice, denotă crâncene disensiuni intre proprietarri vechi și venetici, care au avut loc prin vecinătățile noastre. Două documente datate în  25 iulie 1661 si 16 mai 1662 descriu mărturii hotarnice a moșiei satului Ohrincea  unde găsim printre martorii  prezenți,, Chirilă din Izbiști, si Ionașcul Fodereșcel, si Vasile Jidan și Ion de acolo,,
Absența unor documente similare cu referință la hotarele Izbiștei în arhivele vremii, denotă faptul că din vremuri îndepartate, hotarurile moșiei erau  păstrate cu sfințenie de catre căpeteniile satului nostru.
*Iordache  Măriuță este pomenit și în alte documente din veacul XVII fiind vornicul satului Izbiște.

 Literatură: L.T. Boga , 1938 Chișinău  ,, Documente basarabene.
                            XX  Mărturii  hotarnice  în  perioada 1602-1814.


         21  decembrie 2013                                     E.Gherciu

понедельник, 16 марта 2015 г.

PREOT MARTIR DIN SATUL IZBISTE

Lista pămîntenilor noștri care au fost persecutați  de regimul totalitar  sovietic, și așa impunătoare,  se completează cu  un nou dosar. O istorie înfiorătoare  a condamnării la pedeapsa capitală pe motive confesionale a unui inocent slujitor al bisericii care a fost oficial inculpat de agitație contrarevoluționară.


GHEORGHE BABCENCO (1898, Izbiște, județul Orhei – 1938, Butovo, regiunea Moscova, Rusia), preot român martirizat în Rusia. A fost etnic român. A fost unul din cei 11 copii ai preotului Grigore Babcenco din Izbiște, Orhei, și frate drept al părintelui Boris Răduleanu (Babcenco). A absolvit Seminarul Teologic. A fost preot paroh al bisericii Întâmpinarea Domnului din satul Tioploe, raionul Voskresensk, regiunea Reazan, Rusia. A fost arestat la 29 decembrie 1937, judecat sumar de către troica NKVD, acuzat de ”agitație contrarevoluționară” (articolul 58-10 al Codului penal al RSSFR) și condamnat la pedeapsa capitală prin împușcare. A fost executat la 17 februarie 1938 pe poligonul Butovski de lângă orășelul Butovo, regiunea Moscova, loc în care a și fost înhumat. A fost reabilitat de către Procuratura regiunii Moscova la 21 iulie 1989.  Sursa: Blog A. Cubreacov;
Comunitatea  intelectuală , clerul si enoriașii  din s. Izbiste  urmeaza a fi sensibilizați pentru a solicita   oficialităților  religioase  a  Mitropoliei Moldovei  recunoașterea acestului Preot  Martir  ca Sfănt.

 Dr. Eduard Gherciu                                   2 martie 2015