воскресенье, 11 мая 2014 г.

Europa pentru pace!


În 1945, întreaga lume îşi dorea ca NICIODATĂ SĂ NU MAI FIE RĂZBOI ! Franţa şi Germania trebuiau să înceteze să mai fie inamici. Dar cum  putea fi evitat un război între europeni? La 9 mai 1945, un ministru francez, Robert Schuman , a avut o idee genială: Franţa şi Germania urmau să muncească împreună pentru a obţine cărbune şi oţel.De ce? Foarte simplu: pentru a fabrica arme, este nevoie de cărbune şi oţel, iar dacă Franţa şi Germania produc cărbunele şi oţelul în comun, ele nu mai pot intra în război. Foarte curînd Robert Schuman a invitat şi alte ţări să partcicipe: Belgia,Olanda; Luxemburg şi Italia. La 18 aprilie 1951, aceste 6 ţări au semnat un document numit tratat: Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului(CECO). Aceasta înseamnă: niciodată război între ele.
Cu mult timp înainte de a se vorbi despre Uniunea Europeană, cele 6 ţări au hotărît să extindă Comunitatea Cărbunelui şi Oţelului şi să îşi unească economiile într-o mare piaţă fără frontiere. În 1957, ele au semnat un nou tratat, Tratatul de la Roma, prin care s-a creat CEE(Comunitatea Economică Europeană). Cuvîntul "economic" se referă la bani, afaceri, muncă şi comerţ.
Cele 6 ţări au creat o piaţă comună pentru facilitarea schimburilor de mărfuri şi eliminarea controalelor la frontieră.Au dezvoltat schimburile comerciale între ele şi au devenit din ce în ce mai prospere. Foametea şi mizeria războiului au fost uitate. Era cu adevărat PACE în EUROPA.
Întrucât s-a dovedit că formula funcţionează bine, şi alte ţări europene şi-a exprimat dorinţa de a face parte din Uniune. în 1973, Marea Britanie,Danemarca au aderat la CEE. Apoi extinderea ătre sudul Europei cu aderarea Greciei în 1981, căreia i s-au alăturat Spania şi Portugalia în 1986.
CEE a devenit Uniunea Europeană în 1992, în urma semnării tratatului de la Maastricht. CEE devenise atît de unită, încît a decis să îşi schimbe numele în Uniunea Europeană. Pentru a deveni mai puternice cele 12 ţări au hotărît ca peste 10 ani , în 2002, toate monedele naţionale să fie înlocuite cu o monedă unică.
În 1995, celor 12 ţări ale Uniunii li s-au alăturat încă trei: Austria,Finlanda şi Suedia. La 1 mai 2004, alte 10 ţări au aderat la Uniunea Europeană, fiind pentru prima dată în istorie cînd un număr atît de mare de ţări au aderat în acelaş timp: Polonia,Letonia,Lituania,Estonia,Cehia,Slovenia,Ungaria,Malta şi Cipru.
În sfîrşit Bulgaria şi România au aderat la Uniunea Europeană în 2007. Croaţia în 2011.În prezent sunt şi alte state ce doresc aderarea la Uniune.
În 2012,Uniunii Europene, i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Pace, „pentru că peste șase decenii a contribuit la progresul păcii și reconcilierii, democrației și drepturilor omului în Europa.
Despre toate aceste date istorice şi despre multe altele s-a discutat în cadru serbării Zilei Europei în incinta Bibliotecii Publice Izbişte. Participanţii, elevii claselor a IX-a, au fost puşi la încercare privind cunoştinţele lor despre Europa şi anume au jucat un joc cognitiv, o călătorie imaginară prin datele istorice ale Europei: NEURODYSEE. Jocul consta din 125 de cărţi"Întrebări"(4 întrebări în fiecare carte) şi 27 cărţi "Memorie"( cîte o carte pentru fiecare ţară a Uniunii Europene). Cine răspunde corect la cele 4 întrebări din cartea "Întrebare" , primeşte o carte "Memorie". Cîştigătorul jocului este considerat acel ce are mai multe cărţi "Memorie" la finele jocului. 
Cum nimeni nu a pierdut, toţi sunt egali ca şi în Uniunea Europeană, toţi participanţii au plecat acasă cu materiale promoţionale despre Europa,echipamente pentru biciclişti,carnete pentru note şi desigur bună dispoziţie. Cred că elevii au înţeles principiile de existenţă în Uniunea Europeană: egalitate,democraţie,liberă circulaţie şi pace între popoare...principii la care tindem şi noi.
Mulţumim Centrul Român de Politici Europene pentru materialul promoţional pus la dispoziţie,jocul şi cadourilE folosite în desfăşurarea activităţii. Mulţumiri personale d-lui Cristian Ghinea,Ludmilei Gamurari şi Oanei Ganea, care au vizitat biblioteca cu donaţia în cadrul campaniei "Cărţi peste Prut".Mulţumiri tuturor celor receptivi...
MULŢUMIM EUROPENI !!!