воскресенье, 17 ноября 2019 г.

Școala din Izbiște –rază de lumină a satului,125 de ani

Verdeș Zaharia semnând autografe


Sâmbătă 9 noiembrie 2019 în incinta Sălii de Festivități a Gimnaziului Izbiște a avut loc lansarea cărții „Școala din Izbiște, rază de lumină, 125 de ani”, autor Verdeș Zaharia, fost profesor, ex directorul gimnaziului.

Gazda și moderatoarea evenimentului a fost dna Mîndru Gabriela, dierctor gimnaziu, care și-a exprimat încerderea și speranța că generațiile actuale de elevi vor avea doar de câștigat din studierea și lecturarea cărții, studiind evoluția învățământului în satul natal.
La eveniment au fost prezenți colectivul didactic actual al gimnaziului, foști profesori ce sunt în prezent la odihna bine meritată, absolvenți, elevi,săteni. Au fost prezenți și oaspeți de onoare ca Vladimir Soltanici, șef Direcția Educație Criuleni, dl Golban Gheorghe- ex-director general Direcția Educație jud.Chișinău. Să-și susțină colegul dar și prietenul au fost prezenți  dl Mircea Znagovanu, ex-director Gimnaziul Jevreni, Neamțu Valeriu ex-director Liceul Teoretic Cruglic, dl Vârlan Ion director Gimnaziul Ohrincea.
„Domnul Verdeș Zaharia a fost profesor prin vocație și destin. Și a fost o revelație pentru mine să aflu peste ani că ziua de 1 septembrie, zi importantă pentru toți elevii, profesorii, este și ziua de naștere a domniei sale.Nu pot să nu cred că a fost o precondiție a destinului, nu pot să cred că nu a fost ales pentru un scop atât de nobil – educația multor generații de oameni și dezvoltarea învățământului pe meleagurile izbiștene, iar această carte este cununa acestei munci titanice” a declarat în debutul evenimentului Larisa Verdeș, fostă absolventă a școlii, scriitoare, redactorul cărții lansate în cadrul evenimentului.
„Această carte este rodul muncii d-lui Zaharia, născut și educat în familia unor „gospodari băștinași…căruia destinul i-a programat diverse încercări în viață”, care și-a dedicat întreaga viață școlii, „profesie aleasă, căci omul se naște de domnul binecuvântat să iubească nu să urască”, precum avea să menționeze el singur –este reperul realizat al autorului, urma lăsată de el în istoria satului” a menționat în prefața cărții dl V.Soltanici.

Cartea are patru părți în care autorul oglinește treptat tot ceea ce a însemnat și înseamnă școala pe meleagurile izbiștene. În partea întâi se descriu date generale despre istoria localității și apariția primei școli parohiale, depănând firul istroriei până până la primele promoții și construirea noului edificiu al școlii în 1973. Patea a doua este dedicată cadrelor didactice foste și actuale ca în partea a treia să cuprindă biografiile absolvenților școlii ce au obținut succese în diverse domenii. Partea a patra este rezervată familiilor din Izbiște care au dat satului două sau mai multe cadre didactice, cum ar fi familia lui Toma și Stepanida Plămădeală cu trei copii pedagogi; Familia lui Ilie și Agafia Palamarciuc care a dat țării trei cadre pedagogice;  cuplul Alexei și Efimia Chetreanu, trei dintre copiii cărora au îndrăgit și urmat pedagogia. Partea a cincea a cărții este dedicată reflecțiilor, opinilor și aprecierilor foștilor elevi pentru școala natală, pentru profesori.
La eveniment a fost prezentă și dna Eugenia Gușilova fostă președinte a colhozului „S.Lazo”, cea care în 1973 a înmânat cheia simbolică a noii școli construite, micuților din clasa I-a. Dumneaiei și-a amintit de discursul scurt rostit atunci: „Îmi sunteți dragi, vă iubesc părintește, toți cei care astăzi treceți pragul acestei școli sunteți copiii mei, iar școala este casa voastră comună!”
Cuvinte calde pentru autor și foat pedagog au rostit: d-na Vera Stahi fostă profesoară a școlii; Burciu Nadejda director liceul Teoretic Cruglic; Cojocaru Tatiana, profesoară de franceză L.T.Cruglic; dna Mîndru Ludmila, medic; Iapără  Angela,profesoară, fostă absolventă a școlii din Izbiște; surorile Florescu Tamara, Dumitrașcu Zinovia, Croietoru Natalia(numele Palamarciuc), de asemenea profesoare, în trecut absolvente a școlii.

Flori și cuvinte de mulțumire a primit și dna Vereș Eugenia, soția dlui Zaharia, care la afel și-a dedicat viața tărâmului pedagogic și școlii din Izbiște, activând în școala din Izbiște peste 50 de ani.
Dl Verdeș Zaharia a mulțumit tuturor celor prezenți, a adus sincere mulțumiri familiei pentru susținere ,prietenilor și colegilor din anii de pe tărâmul pedagogic menționând că această carte este oglindirea celor 57 de ani de activitate pedagogică, 52 dintre care ia dedicat școlii din izbiște. Iar această ediție jubiliară o dedic colectivului de profesori ai gimnaziului de la începuturi până în prezent. Emoții răscolitoare a retrăit împreună cu decanii în vârstă a acestei instituții: Jenerenco Eugenia, Maria Cojocaru, Valentina Bocan precum și tinerele profesore Galina Loghin, Maria Verdeș.
Familia d-lui Verdeș Zaharia
Menționăm că cartea a văzut lumia zilei într-un tiraj de 100 de exemplare și conține date despre primele însemnări despre școala din izbiște ce datează din anii 1894, odată cu deschiderea șlcolii cu o singură clasă pe lângă biserica din sat – școala parohială. În anii 20-30 ai secolului XX școala parohială evoluează în școalaă primară de 7 ani, iar în 1937 este finisată constricția unui nou edificiu pentru școala din Izbiște, pe lângă acest edificiu central mai existând încă 5 locații în care au  învățat terelevii școlii din izbiște. Iar în 1956 a fost prima promoție de elevi ai școlii medii de cultură generală, adică fiind una din cele 350 de școli de acest tip care activau în republică. Anii 1960 învățământul din Izbiște este în progras datortă unui din cele mai puternice colective pedagogice din raion, iar numărul de elevi înmatriculați la Izbiște ating cifra de circa 750 de elevi. Și deja în 1973, se dă în exploatare un nou edificiu al școlii în care învățau peste 800 de elvi în 26 de clase. Iar din 1998 școala capătă statut de gimnaziu. Pe parcursul anilor școala a educat și învățat multiple generații care au obținut succese în diverse domenii.