вторник, 23 февраля 2021 г.

Sub aripa identității…

 

Vera Osoianu împreună cu Iulian Filip, pentru prima dată
în vizită la Biblioteca Publică Izbiște, august 2014.

Identitatea unei biblioteci este o formă de rezistență,

ce culminează c-un spectacol de succes!(V.Osoianu)

         Am cunoscut-o pe doamna Vera Osoianu, sau mai bine spus am avut ocazia să-i strâng mâna cu recunoștință,  în cadrul Festivalului Național al Cărții și Lecturii ediția anului 2014.  Atunci doamna Osoianu a vizitat pentru prima dată Biblioteca Publică Izbiște, bibliotecă, managementul căreia îl preluasem de puțin timp . Vizita a fost o întâlnire cu scriitorii în cadrul festivalului. Atunci doamna Osoianu a venit împreună cu poetul, prozatorul și dramaturgul,  Iulian Filip.

Acea întâlnire memorabilă pentru cititorii de la Izbişte a avut genericul „Poetul care unește generațiile” . Memorabilă fiindcă la acea vizită mulțimea iubitorilor de carte şi lectură din diferite generaţii: de la cei mai mici, până la cei mai în vârstă - toți până la unul s-au înghesuit printre rafturile bibliotecii.  A fost prima lor întâlnire cu un scriitor organizată de mine în incinta bibliotecii din localitatea natală, întâlnire la care mediator și partener a fost însăși directorul adjunct a Bibliotecii Naţionale a Moldovei, specialist în domeniul biblioteconomiei, manager,membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional, d-a Vera Osoianu, care a vorbit publicului despre festival și importanța lecturii în secolul tehnologiilor.

La acel eveniment local am observat cum doamna Vera Osoianu a contemplat cu tristețe cum locuitorii satului, veniți la o întâlnire cu scriitori din Chișinău ascultau fascinați, pitiți printre rafturi. Veniseră mulți să vadă un scriitor „pe viu”, și nu prea izbutiseră. De fapt biblioteca nu e atât de mică, dar rafturile duble de cărți ocupau peste 65% din spațiul vital al sălii de lectură. Deci,  o întâlnire „vie” nu prea a reușit, cititorii mei și-au dat rând unii altora pentru a vedea scriitorul: mai întâi cei mai mici, apoi cei mai în vârstă. Dar era o întâlnire de suflet, unde oamenii au plecat surprinși de dulceața gustului unei alte pâini – „pâinica de la iepure” adusă de distinșii oaspeți.

Atunci m-am convins, că într-o bibliotecă modernă oamenii trebuie să se vadă la ochi, într-o bibliotecă „vie”, spațiul nu trebuie să fie „mort”.

Am întrebat-o timid la finalul întâlnirii, ce părere a avut despre organizarea evenimentului și în general ce părere are despre biblioteca de la Izbiște. Îmi era rușine de infrastructura și condițiile sărăcuțe a bibliotecii, de organizarea ineficiente a spațiului în care sau înghesuit participanții.

Mi-a pus atunci părintește mâna pe umăr, liniștindu-mă, zicând că totul a fost bine și că în prezent toate bibliotecile publice din toată lumea se confruntă cu probleme de diferit gen: de finanțare, de identitate. Lupta pentru existența bibliotecilor este în prim plan, mai ales a celor din mediul rural.  Fiecare luptă în felul său dar entuziasmul, stângăcia și nerăbdarea mea îi oferă încrede în viitorul bibliotecii de la Izbiște și că totul depinde de mine.

„Dar să nu lupți singur!” mi-a zis la despărțire doamna Osoianu.

Am mulțumit sincer pentru apreciere și donaţia de carte românească semnificativă şi valoroasă adusă în cadrul evenimentului. Dar totuși nu „m-a liniștit” deloc această apreciere. Privirea tristă a doamnei Osoianu și privirea cititorilor bibliotecii mele de printre rafturile de cărți, care încercau să „vadă și să audă” scriitorul, m-a făcut să înțeleg de ce are nevoie biblioteca mea.

Din acel moment dârzenia și dorința mea de schimbare a prins noi dimensiuni. Mi-am suflecat mânicile și am inițiat un proces amplu de transformare a bibliotecii în care tehnica, colecția de carte, serviciile sunt un „atu” pentru o bibliotecă, iar infrastructura și spațiul adecvat își au greutatea lor cuvenită într-o instituție modernă. Am reușit să consolidez în jurul bibliotecii toată comunitatea locală, apelând de fiecare dată la sentimentul de băștinași și de patrioți ai localității. Am obținut încrederea și aprecierea autorităților publice locale…

Într-un cuvânt am ținut cont de sfat și  nu am luptat deloc singur.

Doamna Vera Osoianu pentru mine personal ca tânăr specialist dar și pentru toate  bibliotecile publice rurale este un mentor și o călăuză adevărată. Este bine cunoscută cu particularitățile de activitate într-o bibliotecă publică rurală, în care directorul bibliotecii este și în rol de bibliotecar, avocat al bibliotecii, bibliograf,  activist local, voluntar și multe alte transformări. Și sunt total de acord cu afirmația dumneaei că în condițiile unui buget ostil instituțiilor de cultură, bibliotecile trebuie să-şi regrupeze forţele şi posibilităţile, să-şi definească priorităţile, pornind de la ideea că în timpul care vine potenţialul financiar, va rămâne acelaşi sau chiar va fi în descreştere. Iar în condițiile optimizărilor continuie în toate domeniile și mai ales în domeniul nostru, este foarte important ca bibliotecile să devină centre comunitare prin infrastructură, spații adecvate, inovații digitale, literatură pentru diferite categorii de utilizatori.

Dar cea mai importantă misiune a unui bibliotecar, zicea doamna Vera Osoianu, este  să atragă de partea sa comunitatea locală, prin profesionalism, flexibilitate, atitudine și dedicație.  Și cel mai important este implicarea comunității locale în procesul de zidire și revigorare a bibliotecilor.

Nici un primar nu va îndrăzni vreodată să scoată din arealul comunității o entitate la edificarea căreia au pus umărul membrii comunității.” – este un adevăr constat de către Vera Osoianu și  la care ar trebui să ne aliniem noi toți bibliotecarii rurali, pentru a nu sta cu „drobul de sare pe horn” sau ghilotina deasupra capului. Nu va fi ușor de lichidat un serviciu cerut și consolidat de comunitate. Dacă luăm în calcul procesul prin care au trecut bibliotecile publice din Marea Britanie, în anul 2012, care s-a soldat cu închiderea a peste 200 de biblioteci, ar fi de gândit pentru comunitatea biblioteconomică din Republica Moldova. Această cifră ne pune pe gânduri în condițiile în care bibliotecile rurale din Republica Moldova constituie circa 88,2% din totalul de biblioteci publice, iar după cum știm reieșind din puterea de finanțare a bugetele locale, riscului sporit de optimizare sunt supuse anume aceste biblioteci.

Avem în persoana doamnei Vera Osoianu un adevărat strateg și avocat al bibliotecilor locale. În cadrul unei întâlniri cu Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media  din cadrul Parlamentului, organizată în martie 2020, o întrunire cu reprezentanți ai bibliotecilor publice de diferit rang cu scopul inițierii discuțiilor și identificarea soluțiilor privind situația din biblioteci, doamna V.Osoianu, cunoscând problemele bibliotecilor, mai ales a celor rurale, a propus crearea unui fond special centralizat de susținere și finanțare a proiectelor din bibliotecile din țară. În condițiile unui buget local auster, această inițiativă ar fi ca un colac de salvare și ca un suport real nu doar în existența și supraviețuirea bibliotecilor ci și în dezvoltarea continuă a acestor instituții.

A lansat această inițiativă în tentativa de a avea un aliat puternic, doar că rămâne de văzut  cum va fi în continuare lupta noastră… „singuri în fața dragostei” noastre eterne – biblioteca, ori aidoma isteților din echipa lui Harap Alb, pentru care orice „ispravă” este pe putere fiindcă sunt împreună.

Vera Osoianu este un nume greu în generaţia de bibliotecari care au muncit la fundamentul biblioteconomiei naţionale, ce începe odată cu independenţa ţării, iar aceasta înseamnă totul de la zero:  crearea cadrului de reglementare în biblioteconomie, activităţii bibliotecilor publice, formarea profesională continuă a bibliotecarilor, întrunirile managerilor bibliotecilor la nivel național, un şir nesfârșit  de simpozioane, conferinţe, seminare şi alte activităţi culturale şi ştiinţifice, organizate pretutindeni în bibliotecile din ţară și stabilirea relaţiilor cu bibliotecile de din alte țări, proiect etc.

Vera Osoianu a fost și rămâne în continuare să fie acel neobosit cercetător și luptător pentru identitatea noastră: comunitatea biblioteconomică națională. Cu spiritul său profesionist și claritatea viziunilor și convingerilor sale, Vera Osoianu ne călăuzește prin diversitatea subiectelor și temelor integrate în mulțimea de articole și lucrări ce  reflectă subiecte actuale și de viitor a activității biblioteconomice, marcând cu dominație orientarea bibliotecii şi bibliotecarului spre schimbare, modernizare… spre identitate!

Sub aripa și prin lupta unui metodist, ca d-na Vera Osoianu, multe biblioteci din țară au înțeles rețeta finală a succesului, iar identitatea lor a prins contur…

 Una din aceste biblioteci, fiind Biblioteca Publică Izbiște.

Alexandru Rusu

director Biblioteca Publică Izbiște, Criuleni

articol pentru bibliografia -

"VERA OSOIANU și BIBLIOTECA din oglinda unui destin: Monografie biobibliografică"
воскресенье, 7 февраля 2021 г.

50 de ani în care nu au avut timp să se certe…Putem fi întotdeauna mesagerii dragostei, dăruirii de sine și gândurilor bune indiferent de ocazie, indiferent de împrejurări. Și probabil nici o aniversare nu este mai memorabilă și mai de urmat decât atunci când este oferită de dascălii a generații întregi de elevi… 
 
Soții Vasile și Nina Plămădeală sunt de 50 de ani mesagerii familiei și a înțelegerii reciproce, iar împreună au în spate peste un secol de activitate în domeniul pedagogiei. Ambii foști învățători superiori, deținători ai gradelor I la obiectele predate, în managementul școlar. 
Cu toate că nu am avut onoarea să fiu elevul dumnealor, am mers timid ca un elev pentru interviu cu soții Plămădeală Vasile și Nina. Și cu adevărat domnul Vasile, cu vocea sa fermă și laconică mă făcea să mă simt ca un elev cu tema nepregătită, dar totodată vocea blândă, aproape îngerească a doamnei Nina, mă liniștea și mă făcea să mă simt din nou copil…un copil a lor. Ei sunt un exemplu pentru părinții și cuplurile actuale, iar acest interviu, îl consider ca o lecție de viață, de departe nu ultima lecție oferită de acest cuplu de pedagogi.
 
Familia Toma și
Stepanida Plămădeală

Plămădeală Vasile s-a născut la 21 august 1945, în familia unor simpli țărani din Izbiște, în care pe lângă Vasile au crescut și educat încă patru copii, trei dintre care, la insistența și îndrumarea mamei Stepanida, au mers pe calea pedagogiei, obținând toți trei studii superioare la facultatea de fizică și matematică. 
 - „Să învățați carte dragii mei, ca să puteți învăța și pe alții”, spunea mama mea întotdeauna, povestește domnul Vasile Plămădeală, mamei îi datorăm calea aleasă. A început cariera de pedagog la Sălcuța, raionul Căușeni în 1970, profesor de fizică și matematică. Din Sălcuța a venit mai aproape de casă, în Jevreni, ca director de școală, în 1971. După care s-a transferat la Cruglic unde a activat ca director adjunct, funcție pe care a deținut-o din 1972 până în 2012, adică 40 de ani a gestionat problemele pe partea instructivă a școlii 
Bender 1969, Vasile Plămădeală și
prima sa clasă de dirigenție
- Prima clasă ca diriginte a fost la Bender, în 1969, încă în studenție, în cadrul practicii active, și de atunci nu am părăsit deloc domeniul pedagogic, ne mărturisește domnul Vasile, chiar și în perioada când mi s-a propus să fiu președinte de soviet sătesc, am acceptat doar cu condiția ca să mi se păstreze 6 ore în școală deoarece nu puteam fără să pășesc pragul școlii și duceam lecții sâmbăta. Și chiar a fost o perioadă când predam 6 discipline: algebra, geometria, trigonometria, desenul liniar, astronomia plus eram diriginte de clasă. Frumoase timpuri! 

Nina Plămădeală în tinerețe
Doamna Nina, născută la 5 octombrie 1949 în Păulești, un sat frumos din raionul Călărași, la fel într-o familie de simpli muncitori. A studiat la facultatea biologie și chimie la aceeași universitate cu domnul Vasile. 
- Am început activitatea pedagogică la Păulești, încă în anii de studenție, își amintește cu nostalgie doamna Nina, după care m-am transferat la Jevreni, apoi am activat la școala din Cruglic până în 2013. Tare mi-au plăcut copiii. De multe ori se finisa lecția iar elevii nu voiau să plece, continuând chiar și la recreație. Îmi lipsesc mult elevii mei... Mă liniștește faptul că foștii elevi intră des pe la noi. Am absolvenți care sunt în prezent profesori de biologie, sunt doctori în științe, decani de facultăți. 

 - Acuma când sunteți la odihna bine meritată, cum vă simțiți? Pensia? Viața socială?
 
- Nu trebuie să te plângi nimănui, e cel mai urât lucru, spune scurt și răspicat domnul Vasile. Atâta că duc dorul orelor școlare, dar e ceva natural după o viață petrecută în școală. Dar sunt bucuros că în locul nostru au venit tineri specialiști, foști elevi de-ai noștri, învățământul progresează rapid actualmente, iar cadrele tinere sunt pregătite și fac față provocărilor. Suntem permanent invitați la activitățile școlare actuale, fie că este vorba de întâlnire cu absolvenții,serate muzicale sau evenimente profesonale. Dar totuși forfota zilnică a școlii ne lipsește mult. 
Tineri însurăței:
Vasile și Nina Plămădeală
7 februarie 1971

Domnul Vasile și doamna Nina s-au cunoscut încă în anii studenției și de atunci sunt la bine și la greu deja de o jumătate de secol. Au zidit cu mâinile proprii o minunată casă, au crescut și educat împreună 2 copii frumoși, o fată și un băiat. Fata a ales calea părinților, adică pedagogie, specialitatea învățământ primar. Și în prezent trei nepoțele le sunt lumina ochilor pentru bunei. Adică încă o generație de elevi pentru care contribuie la educația lor. 
 - Ne-am cunoscut în tren, mergeam cu un coleg de facultate la el în ospeție la Călărași, tot Vasile îl chema, ne mărturisește zâmbind domnul Vasile. Am stat pe scaune față în față cu două fete de la Tiraspol până la destinație. Am intrat în discuție, am aflat că fetele învățau prin corespondență la aceiași universitate. Am vorbit despre toate: studii, tinerețe, țară, viitor și desigur despre dragoste. Ca doi cavaleri, am invitat domnișoarele la o cafenea și uite de aici a început prietenia noastră care a durat vreo 3 ani până la căsătorie. Multă vreme am cărat flori cu trenul la Călărași.
Vasile Plămădeală și florile
pentru aleasa inimii în trenul
Tiraspol-Călărași- Eu eram cu o prietenă, intervine doamna Nina, și am remarcat îndată cei doi flăcăi glumeți și bine educați. Discuția cu ei, a scos în evidență erudiția tinerilor. Chiar am pus rămășag cu prietena mea, cine pe cine va „pune ochiul”. A fost simplu dar frumos... în tactul roților de tren. Am făcut două nunți una aici și una la Păulești. Frumoase nunți, moldovenești ca pe timpuri cu lume multă și bună, pe 7 februarie 1971. 

- Va-ți certat vreo dată în viața familială? întreb timid eu la final eu...

 - Să ne certăm?! îmi răspunde cu întrebare la întrebare domnul Vasile. Da când să ne certăm? Noi nici nu aveam când să ne certăm! La 6-00 mă trezeam ca la 7-00 să fiu la școală. Primul eram întotdeauna acolo. Veneam de la serviciu seara tărziu acasă, fiindcă școala activa în două schimburi. Pe primul plan a fost întotdeauna școala. Câteodată și copiii proprii se simțeau obijduiți: fiind elevii noștri și nu era bine să le oferim favoruri ba chiar mai des îi pedepseam pe ei primii drept exemplu pentru ceilalți. 

Colectivul pedagogic actual al Liceului Teoretic Cruglic în frunte cu directorul liceului doamna Nadejda Burciu, foștii elevi, rudele și prietenii familiei își exprimă profundul respect și urează multă sănătate cuplului Plămădeală Vasile și Plămădeală Nina. O viață este împlinită atunci când este trăită pentru alții, jertfa soților Plămădeală este imensă. Mulți ani înainte scumpi învățători.

 

A intervievat Alexandru Rusu, din 19 ianuarie devenit elevul soților Plămădeală.
Clasa doamnei Nina la serbarea toamnei

La o lecție de biologie.

Soții Nina și Vasile Plămădeală nuni mari